:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งกำหนดการการติดตามเตรียมความพร้อมเพื่อรับคณะอนุกรรมการระดับประเทศ
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256512:42:10
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ 0033/1859
1. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายอำเภอศรีบุญเรือง
3. นายอำเภอนาวัง
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
6. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
7. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
9. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
10. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1