:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256514:14:50
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 7218
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ห้วหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1