:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ตามเเนวพระราชดำริเเละหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256517:36:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7224
อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ตามเเนวพระราชดำริเเละหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1