:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรส
วัน เวลา ส่ง 14 มิ.ย. 256512:48:26
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 1212
1.เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. คุณศุภัชรกานต์ แก้วสิงห์

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4