:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 15 มิ.ย. 256509:11:19
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0003/ว7346 ลงวันที่ 14 มิ.
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ 5
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1