:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร และจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการ เ
วัน เวลา ส่ง 22 มิ.ย. 256513:49:38
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 8060 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2