:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565
วัน เวลา ส่ง 22 มิ.ย. 256514:38:28
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 8013
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1