:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
วัน เวลา ส่ง 22 มิ.ย. 256514:38:54
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว 8068
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1