:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256309:44:50
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 2219 ลว. 5 ก.พ. 2563
หัวหน้าส่วนราชการบริหารบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4